TRI TEMELJNA TIPA ODLUKA S OBZIROM NA VREMENSKI HORIZONT ODLUČIVANJA

1) dugoročne-donose se na najvišim razinama menadžmenta, -odnose se na razdoblje od nekoliko godina, posljedice takvih odluka su dugotrajne, štete od pogrešaka u odlučivanju velike,-pr.:-razvijanje nove tehnologije,-reorganizacija poslovanja,-odluke o prodoru na nova tržišta
2) srednjoročne-donose se na srednjim razinama menadžmenta,odnose se na razdoblje od nekoliko dana do nekoliko godina,eventualne pogreške mogu biti velike ali ne tako velike kao strateške odluke,pr.:ispitivanje tržišta,-pokretanje marketinške kampanje
3) kratkoročne-donose se na najnižim razinama menadžmenta,odnose se na razdoblje od nekoliko dana,njima se potpomaže provođenje u djelo odluka donesenih na višim razinama,štete pri donošenju ovakvih odluka su male ali neizbježne, pr.:odluke o načinu i mjestu prodaje artikala,-odluke o uzimanju zajmova,-odluke o preraspodjeli radnih zadataka među djelatnicima