KONCEPTUALNI USTROJ MENADŽMENTA

KOJE SU KLJUČNE RAZINE USTROJA POSLOVNOG MENADŽMENTA?
Poslovanje u menadžmentu se provodi hijerarhijski i postoje tri ključne razine ustroja poslovnog menadžmenta koje čine tzv. piramidu ustroja. Ustroj PUIS-a mora biti usklađen i prilagođen strukturi upravljanja, odnosno ustroju poslovnog menadžmenta. Takav ustroj počiva na hijerarhiji upravljanja tj. odnosima nadređenosti i podređenosti.

Na najvišoj su razini menedžemnta nadzorni i upravni odbor poslovnog subjekta, te direktor i, eventualno njegovi savjetnici; na srednjoj su razini izvršni voditelji pojedinih službi, a na operativnoj razini voditelji pojedinih službi, a na operativnoj razini voditelji pojedinih odjela (pogona, projekta, programa, i sl.)