KONCEPTULANI USTROJ PUIS-A ZA POTREBE MENADŽMENTA KOJE SU TEMELJNE RAZINE LOGIČKOG USTROJA PUIS-A?

1) vrhovnom vodstvu potrebna je najveća koncentracija konceptualnih znanja o načinima vođenja poslova –i sustav na ovoj razini naziva se SUSTAV POTPORE ODLUČIVANJU:
A) Expertni sustavi - sustavi koji potpomažu donošenje strateških odluka zamjenjujući stručne ljude,
B) Simulacijski model – sustavi koji oponašaju funkcioniranje sustava u različitim situacijama pomoću modela.
Sustavi ove razine odgovaraju na pitanja ŠTO učiniti?
2) izvršnom vodstvu potrebna je najveća koncentracija metodoloških znanja o načinima vođenja poslova – i sustav na ovoj razini naziva se IZVRŠNI INF.SUSTAV,-njihov je cilj naći odg.na pitanja KAKO nešto učiniti?
3) operativnom vodstvu potrebna je najveća koncentracija činjeničnih znanja o poslovanju i sustav koji stoji na usluzi najnižoj razini PUIS-a naziva se TRANSAKCIJSKI SUSTAV-sustavi u kojima se poduzimajući odgovarajuće transakcije(aritmetičko/logičke operacije) nad podacima nastoji uspostaviti kontrola nad pojedinačnim poslovnim procesima te njima upravljati. Ključna pitanja što se postavljaju na ovoj razini su POMOĆU ČEGA nešto učiniti?