SVOJSTVA RELACIJSKE SHEME

- U relacijskoj tablici moze postojati samo jedan tip slogova, odnosno n-torki.
- Svaki redak (slog, n-torka) ukljucuje tocno odredeni broj polja podatak i svaki od njih je eksplicitne imenovan.
- Svako je polje podataka atomarno
- Svaki je redak (slog, n-torka) jedinstven
- Slogovi se mogu nizati bilo kojim redom
- Polja podataka (atributi) poprimaju vrijednosti iz odgovarajuce domene mogucih vrijednosti.
- Ista domena moze biti koristena za vise razlicitih tipova polja podataka, tako da ona predstavlja izvor vrijednosti polja u razlicitim stupcima u istoj ili razlicitim tablicama.
- Nove se tablice mogu stvarati povezivanjem preko vrijednosti polja podataka iz iste domene u dvjema postojecim tablicama.