LOGIČKI MODELI PODATAKA - TIPOVI BAZE PODATAKA

Baza podataka - skup datoteka orgniziranih na jednoobrazan (unificiran) način te povezanih tako da uključuju minimalnu redundanciju podataka i omogućuju korisnicima pristup podacima uz minimalna ograničenja.
3 osnovna tipa:
1) Hijerarhijske
- prve su razvijene (programski paket IMS), a danas se još koristi u bankama, statističkim zavodima, organima državne uprave...
- do svakog podatka, na bilo kojoj hijerarhijskoj razini dolazi se samo jednim pristupnim putem
- pronalaženje podataka je jednostavno i brzo
- najveći problem je samo jedan pristupni put do podataka – aplikacijski programi se moraju prilagođavati svakoj pojedinoj datoteci u bazi podataka – problem koordinacije aplikacijskih programa s bazom podataka.
2) Mrežne
- mrežni se model razvio iz hijerarhijskog.
- programski paket IDMS kojim se nastojalo riješiti problem koji nastaje kada više različitih aplikacijskih programa mora koristiti iste podatke
- ono što se u početku smatralo temeljnom prednošću naspram hijerarhijskih – više pristupnih puteva koji omogućuju jednostavniju i bržu obradu – u pravilu ne funkcionira jer veći broj pristupnih puteva previše komplicira sustav pa on postaje spor u neučinkovit.

3) Relacijske
- skup povezanih datoteka strukturiranih u obliku dvodimenzionalnih relacijskih tablica.
- struktura je u velikoj mjeri slična predodžbama događaja stvarnog svijeta, pa su dobro prihvaćene
- razvili su se posebni jezici za rad s bazama podataka – od svih razvijenih tipova, od posebne su važnosti upitni jezici i spadaju u četvrtu generaciju programskih jezika
- QBE – neproceduralni programski jezik namijenjen postavljanju upita bazi podataka i dobivanje promptnih odgovora.
- SQL – postao međunarodni standard u informatičkoj industriji. Namijenje je isključivo ostvarivanju jednostavne i kvalitetne interakcije čovjeka i baze podataka. Vrlo lako se uči zbog svoje visoke razine semantike i sintakse.