ODNOSI LOGIČKE HIJERARHIJE DOGAĐAJA I PODATAKA - APSTRAKCIJA PODATAKA

Logički postupak stvaranja logički nadređenih podataka iz logički podređenih podataka.
2 inačice:
a) agregacija podataka
- stvaranje podataka višeg logičkog reda, iz većeg broja međusobno srodnih podataka nižeg logičkog reda pretežito jednakih svojstava.
- npr. Veći broj lastavica čini jato – lastavica je podatak logički nižeg reda, dok su svojstva te vrste ptica pretežito jednaka. Time veći broj lastavica čini jato tj. viši logički red.
b) generalizacija podataka
- stvaranje podataka višeg logičkog reda, iz većeg broj podataka logički nižeg reda jednakog zajedničkog ključnog svojstva.
- npr. crnac, bijelac, azijat i indijanac su ljudi. Svaki pojedini podatak nižeg logičkog reda ima kao posebno svojstvo boju kože (nebitno), ali im je ključno svojstvo zajedničko – oni su biološke jedinke jednakod fiziološkog i intelektualnog ustroja. Čovjek je podatak višeg logičkog reda koji obuhvaća sve jedinke zajedničkog ključnog svojstva – svojstva čovjeka.
17) KONCEPTUALNI MODELI PODATAKA
Konceptualni modeli podataka – odražavaju način na koji korisnici budućega informacijskog sustava shvaćaju događaje u sustavu i podatke koji proizlaze iz takvih događaja.