STANDARDNI MODEL LOGIČKOG USTROJA PUIS-A

U logičkom smislu, model PUIS-a mora odražavati funkcionalni ustroj stvarnoga (organizacijskog, poslovnog) sustava. Zanemare li se stanovite posebnosti konkretnog poslovanja, moguće je definirati neke temeljne poslovne funkcije bez kojih se poslovanje ne bi moglo u potpunosti obavljati
Model poslovnoga PUIS-a koji obuhvaća samo minimum nužnih poslovnih funkcija naziva se standardnim modelom logičkog ustroja PUIS-a. Njemu se, po potrebi, pridodaju oni elementi koji proizlaze iz eventualnih posebnosti konkretnog tipa poslovanja.
Kao i svaki složeni sustav, standardni PUIS sastoji se od stanovitog broj podsustava.
• Informacijski podsustav: planiranja i analize poslovanja
• upravljanja trajnim poslovnim dobrima
• upravljanja ljudskim resursima
• upravljanja financijama
• nabave materijala i sirovina
• proizvodnje
• prodaje proizvoda i usluga
• računovodstva
• istraživanja i razvoja
Evolucija standardnog modela logičkog ustroja PUIS-a
• Model dominantne proizvodnje (“Snjeguljica i osam patuljaka”)
- je takav model gdje informacijski podsustav proizvodnje zauzima središnje i dominantno mjesto, dok su 8 ostalih informacijskih podsustava njezin svojevrstan servis.i
• Model ekvipotentnih podsustava (“Svi su jednaki”)