INFORMACIJSKA PODLOGA ZA DONOŠENJE ODLUKA

Bitna svojstva svake informacije:
a) kvaliteta (sposobnost zadovoljavanja informacijskih potreba, odnosno da korinik može donijeti odluku koja će mu donijeti neku korist);
b) kvantiteta (mjerna jedinica je „bit“, količina informacija potrebna za donošenje odluka raste od najviše prema nižim razinama informacija. Najviši menadžment treba razmjerno malo sintetičkih informacija za dobar uvid u problem, izvršni menadžment treba malo više agregiranih informacija, dok operativni menadžment treba puno analitičkih informacija)
c) vrijednost u vremenu (pokazuje kada treba donijeti odluku. Ima 3 područja. 1)područje prognoziranja – kada se odgovarajuća informacija dobiva i prije no što je potrebno donijeti odluku, 2)područje stvarnog vremena – inofmaciju dobivamo upravo onda kada treba donijeti odluku, 3)područje zastarjevanja – kada informaciju dobivamo prekasno).