Metoda sistemske analize

ova metoda polazi od koncepta životnog ciklusa sustava, -znači da sustav u nekoj točci u vremenu nastaje, razvija se i na kraju nestaje odnosno zamjenjuje se novim sustavom.
-životni ciklus sustava:
1)faza inicijalizacije-započinje davanjem poticaja za razvitak novog sustava, -u toj fazi obavljaju se razgovori i pripreme za izgradnju novog sustava, -u ovoj fazi sustav u biti još ne postoji,
2)faza ekspanzije-uočljiv kvantitativni rast sustava, -akumuliraju se strojevi i oprema,pripremaju se programi,obrazuju se djelatnici,
3)faza konsolidacije-kada je dosegnuta razvojna razina sustava koja na krivulji životnog ciklusa predstavlja točku infleksije njegov se daljnji rast usporava kako bi se ostvarila kontrola nad radom sustava, -time se sustav dovodi u fazu kons., -u toj fazi se usklađuju sve komponente sustava. Standardizacija i tzv. fino podešavanje!
4)faza zrelosti- sustav je zadovoljio postavljene kriterije kvalitete i kvantitete. Nastoji se da ova faza potraje što duže.
Provedba metode sistemske analize-kao što je životni ciklus PUIS-a fazni proces i provedba metode sistemske analize mora biti fazni proces:
1)utvrđivanje informacijskih potreba korisnika-u razgovorima s korisnicima pokušava se saznati s čime u inf.sustavu nisu zadovoljni i što misle da bi se moglo učiniti bolje,
2)analiza postojećeg sustava-tom analizom se nastoje utvrditi dobre strane i nedostaci postojećeg sustava,dobre se osobine zadržavaju,a nedostaci ispravljaju,
3)definiranje zahtjeva što se postavljaju pred novi sustav- „specifikacija zahtjeva“ – popis potpunih i točno definiranih zahtjeva sa obrazloženjima.
4)oblikovanje novog sustava-rezultati rada u ovom koraku su dva dokumenta:idejni i izvedbeni projekt,u prvome se iznosi koncepcija novog sustava a u drugom njegov logički dizajn,
5)uspostavljanje novog sustava-podrazumijeva pribavljanje svih potrebnih komponenata sustava uključujući hardver,softver,lajfver,orgver i netver,dovršavanjem te faze sustav je spreman za rad,
6)testiranje novog sustava-provjera da li sustav funkcionira i da li ostvaruje očekivane rezultate, testiranje se obavlja obradom pokusnih podataka,
7)implementacija -formalni čin puštanja sustava u rad,
8)eksploatacija i održavanje novog sustava -nekad će biti potrebno poduzimati manje promjene u sustavu da bi sustav funkcionirao što duže,
9)postimplementacijska revizija -provjeravanje ostvaruje li sustav željene rezultate,ako sustav ostvaruje željene rezultate ostaviti će se na životu,a ako ne osvaruje željene rez.morat će se
10)donijeti odluka o iniciranju novog životnog cilusa sustava-time životni ciklus starog sustava prestaje a novoga započinje.