PROGRAMI PREVODITELJI KAKO SE ODVIJA PROCES PREVOĐENJA IZVORNOG U RADNI PROGRAM ?

Programi prevoditelji – prevode izvorne aplikacijske programe iz jezika razumljivog čovjeku tj. programskih jezika u jezik „razumljiv“ računalu, te na taj način nastaju radni programi.
Fazni proces sa 10 faza:
PRIHVAT IZVORNOG PROGRAMA – LEKSIČKA ANALIZA – SINTAKTIČKA ANALIZA – DIJAGNOSTIKA POGREŠAKA – ISPRAVAK POGREŠKE – KONSTRUKCIJA radnog programa (RP) – OPTIMIZACIJA RP – GENERIRANJE PROTOKOLA O PREVOĐENJU – DODATNE KOREKCIJE PROGRAMA – IZVOĐENJE RP!
Program prevoditelj (PP) prihvaća izvorni program, te se provodi leksička analiza gdje PP formira morfeme tj, logičke cjeline pogodne za prevođenje na strojni jezik. Nadalje PP provodi sintaktičku analizu tj. istražuju se neka daljnja obilježja izvornog programa, te stvara stablastu strukturu izvornog programa prema pravilima sintakse programa u programskom jeziku. Ako se dijagnosticiranjem pronađe pogreška, PP je, ako je ona mala, odmah ispravlja a ako ne – prekinut će program i izvjestit programera. Ne utvrdi li se ozbiljna pogreška prelazi se na fazu konstrukcije radnog programa gdje PP pridružuje simboličkim instrukcijama izvornog programa određen skup naredbi radnog programa. Odnos instrukcija izvornog i radnog programa je 1:n pa se može javiti redundancija tj. višak instrukcija zato PP pristupa fazi optimizacije radnog programa. Ta faza je iterativna-ponavlja se sve dok ne postigne optimalne rezultate. Kad završi sve navedene faze rada, PP prelazi na generiranje protokola o prevođenju tj. ispisuju se izvješće o svim izvršenim operacijama prevođenja koji se prezentiraju korisniku (programeru). Ovisno o sadržaju izvješća, programer pristupa dodatnoj korekturi programa ili prijeđe na izvođenje radnog programa.