POSEBNOSTI SREDIŠNJIH JEDINICA RAČUNALA

težnja je računala učiniti što manjima ali ne premalenima,što lakšima i što manje opasnima po zdravlje čovjeka
1) dolazi do spajanja upravljačke i aritmetičko logičke jedinice u novi sklop-središnji procesor(mikroprocesor)-integrirani sklop koji obavlja sve funkcije što su ih ranije obavljale upravljačka i aritm/log.jedinica ,
2) glavna memorija djeli se u dvije specijalizirane glavne memorije:1)memorija samo za čitanje(ROM)-tu se upisuju neki podaci koje korisnik kasnije ne može mjenjati,-može ih samo čitati,odnosno koristiti pri obradi,a oni u memoriji ostaju trajno neizmjenjeni,-ti podaci predstavljaju programe bez kojih računalo ne bi moglo raditi,-takvi programi pripadaju kategoriji sistemskog softvera, 2)memorija proizvoljnog pristupa(RAM)-korisnik može upotrebljavati za zadovoljavanje svih vrsta potreba za memorijom:za upisivanje podataka,za čitanje podataka koji u njoj već otprije postoje,za brisanje podataka,za mjenjanje podataka
3) uvode se neki novi sklopovi pomoću kojih se povećava funkcionalnost središnjih jedinica:
1)registri -memorije malog kapaciteta koje omogućuju vrlo brz pristup do memoriranih sadržaja
2)sabirnice - vodovi kojima se signali prenose među različitim središnjim jedinicama mikroračunala,-skupine:1)sabirnice podataka,2)sabirnice adresa, 3)upravljačke sabirnice,
3)ulazno-izlazni međusklopovi - pomoćni uređaji koji reguliraju promet signala što ulaze u središnje jedinice ,odnosno izlaze iz njih