ČETVRTA GENERACIJA RAČUNALA

-LSI tehnologiaj evoluira pa se krajem 1960-ih javlja VLSI tehn.,-najznačajniji proizvod te tehnologije bio je integrirani sklop, ČIP,-njegova pojava označuje nastanak nove grane industrije –mikroelektronike,-elektronička računala izgrađena na temelju čipova nazivaju se mikroračunala.
Karakteristike mikroračunala:
-manje fizičke dimenzije i manja masa u odnosu na računala III.generacije
-pad cijena računala jer su troškovi proizvodnje čipova sniženi
-bolji dizajn i jednostavnostavnost korištenja
-VLSI tehnologijmom postignute su veće brzine rada i memorijske sposobnosti rač.,-takva rač.se i danas koriste,
Prema namjeni:
a) osobna – PC, za osobne potrebe korisnika – rad, zabava, obrazovanje...
b) radne stanice – WS, služe pojedinačnim korisnicima za obavljanje radnih zadataka u uredima, učionicama, laboratorijima, proizvodnim pogonima...
c) ugrađena računala – BiC, računala kao dio nekog stroja (automatizirani tiskarski stroj), uređaja (kompjuterizirana blagajna), prijevoznog sredstva (zrakoplov)
Sva računala 4. generacije: Temeljni građevni elem-integrirani sklop, čip