OSNOVNI LOGIČKI KONSTRUKTI KORIŠTENI U ALGORITMIMA

1) SLIJED (SEKVENCIJA) – tu se koraci nižu jedni za drugima, te se nakon izvršenja jednog koraka bezuvjetno pristupa izvršavanju sljedećeg. Završava izvršenjem posljednjeg koraka u nizu
2) IZBOR (SELEKCIJA) – logički konstrukt uvjetovanja. Na određenom mjestu u algoritmu pristupa se testiranju uvjeta, a nastavak algoritma nastavlja se povoljnijim odabirom na temelju rezultata testa. Selekcija može biti jednostavna (binarna) izabire se jedan od dva moguća puta, i višestruka (multipla) izabire se jedan od više mogućih puteva u nastavku algoritma.
3) PONAVLJANJE (ITERACIJA) je logički konstrukt kojim se omogućuje izvršavanje jednog dijela ili čitavog algoritma više puta prije njegova završetka.
3 vrste: Kod Bezuvjetne iteracije unaprijed je zadan broj ponavljanja algoritma ili njegovog dijela –npr. Kucaj 3 puta!, Iteracija s prethodnim testiranjem uvjeta –npr. Ako još nisi stigao na cilj, trči onoliko kfugova koliko je potrebno da pretrčiš 2 000m, Iteracija s naknadnim testiranjem uvjeta –npr. Listaj knjigu sve dok ne dođeš do 200 str.! i poseban slučaj iteracije je Rekurzija tj. rješenje problema pomoću samog sebe.