NAČELA UPRAVLJANJA KVALITETOM PUISA

1) treba razviti odgovarajuću metodiku mjerenja kvalitete pojedinih komponenata sustava
2) treba utvrditi odgovarajuća mjerila kvalitete pojedinih komponenata sustava
3) treba definirati način izvođenja općih pokazatelja kvalitete cjelokupnog sustava na temelju analize kvalitete njegovih komponenata,
4) utvrdi li se da postoje neravnomjernosti u kvaliteti komponenata treba intezivno ulagati u najlošiju od njih
5) ako je kvaliteta svih komponenata podjednaka treba ravnomjerno ulagati u sve komponente