KOMPONENTE PUIS-A

1) materijalno-tehnička HARDWARE -čine svi strojevi,uređaji i oprema namijenjeni isključivo ili pretežito obradi podataka,
2) nematerijalne komponente SOFTWARE -ukupnost ljudskog znanja ugrađenog u strojeve,uređaje i opremu koja predstavlja predmet obrade ili diktira način obrade u sustavu
3) ljudske komponente LIFEWARE -čine svi ljudi koji u bilo kojoj funkciji i s bilo kojom namjeroma sudjeluju u radu sustava i koriste rezultate obrade podataka
4) prijenosne komponente NETWARE -tvore sredstva i veze za prijenos podataka na daljinu
5) organizacijska komponenta ORGWARE -predstavljaju sve mjere,metode i propisi kojima se usklađuje rad prethodno navedenih četiriju komponenata kako bi one tvorile skladnu cjelinu