METODE RAČUNARSTVA KRAJNJEG KORISNIKA

zamisao na kojoj počivaju te metode je aktivno uključivanje onih za čije se potrebe informacijski sustav i uspostavlja,a to su korisnici u procese njegove izgradnje,-budući da korisnik najbolje zna što hoće on može pomoći svojim savjetima i prijedlozima u stavranju sustava,-s vremenom je razvijeno mnogo metoda računarstva krajnjeg korisnika ali najpoznatija je Metoda prototipa-oslanja se na metodu sistemske analize.

Osnovne karakteristike:
1) korištenje već postojećih modela za preoblikovanje ili novo oblikovanje prototipa novog sustava,
2) postupno razvijanje novih elemenata, svojstava i funkcija sustava u prototipu,
3) uporaba integracijskog modela za povezivanje novih s već postojećim sustavima.

Postupak razvitka sustava uz primjenu te metode je iterativan jer se tijekom rada neprestano obavlja nadzor i testiranje.
-mehanizmi verifikacije i korekcije dizajna prototipa su:
1)korisnička revizija (misaono-ručni postupak),
2)analizator sustava(automatizirani postupak),
-smjernice za izradu prototipa:
1) aktivno uključivanju korisnika u razvitak prototipa,
2) razvijanje većeg broja inačica nekog prototipa,
3) korištenje što više različitih razvojnih sredstava i alata za prototipizaciju,
4) nastojanje da se prototip prevede u živi sustav čim se za to steknu svi uvjeti
5)težnja k modularnom ustrojavanju sustava na temelju prototipa čime će se povećati njegova fleksibilnost odnosno prilagodljivost eventualnim budućim izmjenjenim potrebama korisnika