CODASYL - STANDARDNI MODEL SUSTAVA ZA RAD S BAZOM PODATAKA

- Prikazuje i regulira odnose među svim elementima što tvore takav kompleksni sustav. Strukturiran je u četiri razine tako da obuhvaća:
1) KORISNIČKU RAZINU – čine svi ljudi koji imaju bilo kakvu potrebu za interakcijom s bazom podataka. U najgrubljim crtama, radi se o krajnjim korisnicima, s jedne strane i profesionalnim informatičarima, s druge. Krajnjim korisnicima baza podataka služi kao sredstvo za zadovoljavanje informacijskih potreba, a profesionalnim informatičarima kao osnovni predmet interesa i stručnog bavljenja.
2) RAZINA JEZIKA – na razini jezika za rad s bazom podataka nalaze se brojni programski alati namijenjeni različitim korisnicima i primjereni njihovim specifičnim potrebama. Tako će krajnji korisnici upotrebljavati uglavnom upitne jezike pomoću kojih će postavljati stanovita pitanja i iz baze podataka dobivati odgovore, zadovoljavajući time svoje informacijske potrebe. Programeri i njima srodni profili kadrova rabit će izravno programske jezike visoke razine i alate četvrte generacije, pomoću kojih će razvijati aplikacijske programe za potrebe krajnjih korisnika. Ti jezici i alati pozivat će, nadalje, jezik za manipulaciju podacima (engl. DML – Data Manipulation Language), specijaliziran za baratanje podacima na način na koji ih "vidi" stroj. Administratori baze podataka brinu se o stanju podataka u bazi i sličnim problemima, pa će izravno rabiti jezik za definiranje podataka (engl. DDL – Data Definition Language), pogodan za utvrđivanje različitih karakteristika memoriranih podataka i ograničenja s time u svezi. Uz ove jezike administratori baze podataka uvelike će se koristiti različitim pomoćnim programima iz biblioteke sistemskih programa.

3) SUSTAV ZA UPRAVLJANJE BAZOM PODATAKA – je treća razina CODASYL modela (engl. DBMS - Data Base Management System), koji na neki način čini jezgru cjelokupnoga sustava za rad s bazom podataka, i naravno, njegova modela. To je programski proizvod dvojne prirode: dijelom je orijentiran korisnicima, odnosno jezicima i programskim alatima što ih oni upotrebljavaju, a dijelom samome stroju (računalu) i, pomoću njega, samoj bazi podataka. On posreduje, u oba pravca, pri obavljanju svih operacija s bazom podataka, tj. njezinim sadržajem. Zato je on vrlo složene unutarnje strukture i o njegovoj kvaliteti presudno ovisi kvaliteta ukupnoga informacijskoga sustava.

4) RAZINA TEHNIČKE INFRASTRUKTURE – nju tvori računalo sa svim njegovim središnjim jedinicama i vanjskim memorijama na kojima je pohranjena baza podatka.