DERIVATI KIBERNETIKE

1) teorija komunikacija- definira različite odnose do kojih dolazi među zainteresiranim stranama pri razmjeni informacija, -raščlanjuje se na
a) teoriju informacija-bavi se istraživanjem i utvrđivanjem kvantitativnih i kvalitativnih obilježja informacija pri njihovu nastajanju, prijenosu između komunikacijskih partnera te pri njihovu prijamu i korištenju,
b)teorija kodiranja-definira načine iskazivanja informacijskog sadržaja te mogućnosti prevođenja jednog načina iskazivanja informacijskog sadržaja u neki drugi uz uvjet nepostojanja gubitaka u takvoj pretvorbi,
c) teorija znakova-definira elemente iskazivanja informacijskog sadržaja, njihove odnose i mogućnosti povezivanja u smislene cjeline.

2) teorija odlučivanja -postupak izbora najpovoljnije iz skupa mogućih opcija te poduzimanja odgovarajućih akcija, raščlanjuje se na
a) teoriju racionalnog odlučivanja-određuje načine postupanja pri donošenju odluka onda kada o svakoj mogućoj opciji postoji potpuna informacija, i kada su poznate sve možebitne posljedice svake donesene odluke
b) teorija intuitivnog odlučivanja-definira postupke pri donošenju odluka u uvjetima informacijske oskudice tj.onda kada o pojedinim opcijama nema dovoljno ili uopće ikakve informacije,
c) heuristika-teorija odlučivanja koja nastoji pomiriti postavke teorije racionalnog i teorije intuitivnog odlučivanja zato što odluku treba donijeti brzo pa makar i uz rizik donošenja možebitno pogrešne odluke.

3) teorija programiranja-bavi se definiranjem načina sustavnog korištenja prikupljenih ili postojećih informacija u upravljanju sustavima -raščlanjuje se na
a) teoriju algoritama- definira načine sustavnog prikazivanja metodološkog znanja u obliku konačnog niza jednostavnih i nedvosmislenih koraka koji sigurno vodi do rješenja nekog problema ako takvo rješenje postoji
b) teorija automata- definira moguće algoritamske konstrukcije strojeva odnosno tehničkih uređaja, aparata namijenjenih obavljanju nekih fizičkih ili logičkih operacija.

4) teorija povratne veze-raščlanjuje se na
a) tehničku teoriju povr.veze-bavi se utvrđivanjem mogućih načina ostvarivanja povratne veze u tehničkim sustavima i
b) socijalnu teoriju povr.veze-bavi se utvrđivanjem načina ostvarivanja pov.veze u društvenim skupinama
5) opća teorija sustava-nastala je svjesnom akcijom znanstvenika različitih profila koji su nastojali spriječiti daljnje cjepkanje znanosti u sve uže i uže discipline.