Kibernetika

Norbert Wiener 1948.utemeljuje novu znanstvenu disciplinu - kibernetiku, -tvrdio je kako postoje stanovite opće zakonitosti upravljanja sustavima, bilo živim ili neživim, a temelje upravljanja čine aktivnosti kontrole nad radom sustava i komunikacije odnosno razmjene informacija. REGULACIJSKI KRUG-Wiener svoja promatranja sažima u jednostavnom modelu-regulacijskom krugu i to prikazuje metodom crne kutije, -u sustav ulaze regularni ulazi i smetnje,prihvaća ih upravljački član,analizira ih i popraćene naredbama o načinu izvođenja procesa transformacije prosljeđuje izvršnom članu. Izvršni član provodi proces transformacije i stvara sustavski izlaz. Etalon generiranog sustavskog izlaza vraća se u obliku povratne veze kao dodatni ulaz u sustav. Utvrdi li se na temelju povratne veze da sustav ne proizvodi izlaze željene kvalitete i kvantitete upravljački član aktivira dodatne naredbe, korektive kojima poništava negativni utjecaj smetnji na djelovanje sustava