POSTUPAK IZGRADNJE SKLADIŠTA PODATAKA

- 3 faze –
1) ANALIZU I OBLIKOVANJE SP - nerijetko se potroši i polovica ukupnog vremena projekta. Najvažnije aktivnosti koje se obavljaju u ovoj fazi su:
a) analiza potražnje i potreba za SP – potražnja za SP obično nastaje zato što se organizacijska jedinica tvrtke suočava s problemom koji se nemože riješiti tradicionalnim putem. Obavlja se i razgovor s zaposlenicima te evaluacija prikupljenih podataka.
b) ispitivanje kvalitete podataka i izbor reprezentativnog uzorka podataka nad kojim se provodi testiranje, da bi se nakon toga izvršila analiza dobivenih rezultata i ocijenila kvaliteta podataka.
c) izrada modela poslovnih podataka – gradi se na temelju iskazane potražnje zainteresiranih poslovnih subjekata za informacijama. Informacije se odnose poslovne objekte tj. klijente, proizvode, narudžbe, distribicijski kanali, fakture, dobavljači...
npr. Jedan klijent može tvrtki uputiti više narudžbi, ali svaka narudžba može prispjeti samo od jednog klijenta.
d) izrada logičkog modela podataka koji će poslužiti kao podloga za pohranjivanje podataka u računalnoj memoriji odn. u skladištu podataka. Imamo 3 vrste - hijerarhijski, mrežni i i najvažniji relacijski model podataka.
e) provjera rezultata obavezno prije implementacije kako bi se na vrijeme otkrili i uklonili problemi ili nedostaci. Provjeru usmjeravamo na provjeru funkcije, tehnologija i prihvatljivosti.
2) IMPLEMENTACIJA – aktiviranje i uspostavljanje stvarnog skladišta podataka.
Nadalje trebamo:
a) izraditi fizički model podataka koji utvrđuje način implementacije logičkog modela podataka u fizičku memoriju računala.
- aktivirati sučelja koja koja uspostavljaju komunikaciju s nekim softverskim sustavom npr. skladištem podataka. Imaju 2 važne funkcije - obavljaju extrakciju podataka iz izvornih sustava te transformiraju u skladište podataka.
b) definiranje operativnih procedura – utvrđuju se i opisuju tehnološki i tehnički aspekti korištenja sustava skladišta podataka.
Najvažniji postupci - kontrolirati plan i redoslijed punjenja, sigurnost te ovlaštenost korisnika, te provjeriti funkcioniranje sustava u cjelini.
3) EXPLOATACIJA – najčešće korištenje za:
a) izvještavanje – steći uvid u poslovanje tvrtke. Osnovni tipovi izvješća su – prigodna, skupna i standardna.
b) postavljanje upita – npr. o stanju zaliha.
c) analitičke i prognostičke primjene – pretvaranje podataka u znanje i poslovnu inteligenciju.