MODELI TRGOVANJA MEĐU TVRTKAMA, 3 NAČINA

Postoje 3 modela trgovanja, B2B ( Business-To-Business) modela. MODEL KATALOGA omogućuje tvrtkama iz određene djelatnosti obznanjivanje njihovih proizvoda I usluga na jednom mjestu, kojemu se mogu obratiti zainteresirani kupci I na kojemu se moge “okupljati” prodavatelji. Relativno su male količine trgovinskih transakcija I lako predvidiva potražnja. MODEL ROBNE BURZE je danas najpopularniji model B2B trgovanja, koji pretpostavlja uspostavljanje online burze po uzoru na tradicionalne burze, na kojemu se zainteresirane strane sastaju da bi obavili neke trgovinske transakcije. Takva se e-burza financira iz određenog postotka od realizirane transakcije. MODEL AUKCIJE je sličan modelu robne burze, ali se razlikuje u tome da kupci I prodavatelji na elektroničkim robnim burzama ne razlikuju značajno u percepciji vrijednosti proizvoda, dok te razlike na aukcijama mogu biti velike. Takva su tržišta u velikoj mjeri nepredvidljiva. Svaki se od navedenih modela može primijeniti u raznim djelatnostima, granama i industrijama I posvuda može dodavati vrijednosti poduzetim transakcijama. Stvaraju se isto tako čvršči poslovni odnosi, uređuje se tržište eliminacijom pojava nelojalne konkurenicje, umjetnih nestašica, dovlajnje cijena, varanje, utaja…