INTRANET I EKSTRANET

INTRANET
bilo kakva unutarnja mreža računala neke tvrtke koja funkcionira na način sličan internetu. On može biti zamjena za lokalnu mrežu, povezivati više lokalnih mreža ili pa biti zamjena za rasprostranjenu mrežu, i povezivati lokalne i rasprostranjene mreže. Bitna je činjenica da intranet predstavlja klijentsko-poslužiteljsku arhitekturu.
Intranet omogućuje razmjenu informacija među djelatnicima, primjerice uvođenjem unutarnje elektroničke pošte, sudjelovanje u upravljanju, tj. participativno upravljanje gdje djelatnici mogu izraziti svoje mišljenje, stavove, prijedloge, dostava poslovne dokumentacije, rad na razvitku novih proizvoda, metoda rada, dopunsko obrazovanje, uvježbavanje za nove radne postupke, sustavom čavrljanja uspostaviti ležernu atmosferu. Između interneta i intraneta treba postaviti firewall, tako da omogućuje pristup internetu sa intraneta, a ograničava pristup iz Interneta u intranet.
EKSTRANET
oblik povezivanja računalnih mreža dvaju ili više zasebnih poslovnih sustava koji čine stanovitu poslovnu asocijaciju. Primjer su holding kompanije koje se sastoje iz većeg broj tvrtki čiji je vlasnik, pa i uprava (najviši menadžment) zajednički. Prednosti su iste kao kod intraneta. Dodatne prednosti su telekonferencije – oblik održavanja sastanka na kojima sudionici nisu fizički prisutni na jednom mjesu, a rasprava se odvija u stvarnom vremenu. Oblici komuniciranja su govorni, ali često i popraćeni slikama. Tada se govori o videokonferencijama. Ekstranet ima smisla razvijati samo onda kad njegovi sudionici imaju već uspostavljene vlastite intranete. Budući da svaki intanet ima obrambeni zid, on će poslužiti kao zaštita ekstraneta od Interneta.