Moja mirovina, moja briga: privatna i državna

Štedjeti za vlastitu privatnu mirovinu i za mirnu starost u današnje vrijeme postaje prvorazredno financijsko pitanje. Osim ako niste saborski zastupnik, privatna mirovina nije luksuz nego prijeka potreba nastala zbog činjenice da u bližoj budućnosti starosna mirovina u budućnosti neće pokrivati ništa osim najosnovnijih životnih potreba, a što zorno pokazuju mirovine u Hrvatskoj koje već sada gube korak sa sve brže rastućim troškovima života. Ako ste krenuli na vrijeme sa štednjom i ulaganjem onda će vaša privatna mirovina (poznata i kao privatna renta) biti siguran put do i financijski zbrinute mirovine slične mirovinama u EU. Za mnoge buduće umirovljenike dobro će doći i svojevrsna dodatna mirovina koja će biti dodatak uz državnu mirovinu, a tu Hrvatska nije nikakva iznimka: kod naših susjeda su iznosi državnih starosnih penzija ili pokojnina isto za većinu ljudi jednostavno nedovoljni. Privatna mirovina u Hrvatskoj i klasično životno osiguranje i potom osiguranje imovine, a tek nakon toga možda i neke druge vrste proizvoda koje nude životna osiguranja (kao npr. rentno osiguranje) čine osnovu budućih privatnih prihoda u mirovini. Također, mirovine za poduzeća mogu biti jedan važan dodatni element zaštite i motivacije zaposlenika. Zato orijentacijski izračuni nastali primjenom kalkulatora mirovine i softvera za planiranje privatne mirovine postaju korisni alati u vođenju osobnih financija koje koriste neke udruge i pojedinci za privatne mirovine te ih promoviraju kao način odgovorne skrbi za starost.